Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii
dla lekarzy pracujących w gabinetach prywatnych.
Schemat postępowania zalecany dla lekarzy psychiatrów w gabinetach prywatnych w sytuacji epidemicznego zagrożenia Koronavirus SARS – CoV-2:

1. Podstawą w funkcjonowaniu jest stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
2. Kluczowe jest ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów międzyludzkich.
3. W sytuacji ograniczenia bezpośredniego kontaktu z pacjentami zalecany jest kontakt telefoniczny celem poinformowania o możliwości uzyskania teleporady. Podczas rozmowy telefonicznej należy przeprowadzić ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2.
4. Każdemu pacjentowi, również bez cech infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza zaleca się najpierw zaproponować teleporadę.
5. Tylko w sytuacjach kiedy jest to niezbędne pacjent powinien zostać umówiony na konkretną godzinę, po uprzednim wykluczeniu zagrożenia epidemicznego.
6. W przypadku pacjentów pozostających w długotrwałej opiece zalecany jest kontakt w formie telemedycyny.
7. W przypadku pacjentów zgłaszających się na pierwszą wizytę zaleca się odbycie w kontakcie bezpośrednim tych, które z uwagi na stan pacjenta nie mogą być odłożone, należy uwzględnić wcześniejszy wywiad epidemiczny.
8. Wg tzw. specustawy, która weszła w życie 8 marca 2020 r., dopuszcza możliwość wystawiania e-recept oraz e-zwolnień podczas wizyty w ramach telemedycyny w przypadku pacjentów pozostających w długotrwałej opiece psychiatrycznej. Podczas takiej wizyty zaleca się szczegółowy opis stanu psychicznego i wskazań do wystawienia zaświadczenia o stanie zdrowia.
9. Zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza nie możemy odmówić pacjentowi udzielenia pomocy i zabezpieczenia w leki oraz zaświadczenia. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z powagi udzielania świadczeń zdrowotnych oraz odpowiedzialności jaka na nas ciąży, dlatego rekomenduję formę wizyty w formie telemedycyny w przypadku pacjentów pozostających długotrwałej opiece psychiatrycznej.

Prof. Piotr Gałecki