Szkolenia

Zespół Psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach
oraz Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
zaprasza psychologów na cykliczne warsztaty o charakterze szkoleniowo-superwizyjnym pt.

MODELE POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNEGO
W PRAKTYCE PSYCHOLOGICZNEJ

Cel:
Warsztaty przeznaczone są dla psychologów zainteresowanych obszarem diagnozy dzieci i młodzieży. Mają wspierać psychologów-diagnostów w doskonaleniu umiejętności praktycznych.

Tematyka:
Każdy z warsztatów będzie poświęcony innemu problemowi diagnostycznemu. Doświadczony psycholog zaprezentuje krok po kroku działania podjęte w trakcie diagnozy przedstawiając przypadek ze swojej praktyki zawodowej (m.in. formułowanie hipotez, dobór narzędzi diagnostycznych, przebieg badania, analiza zebranego materiału, proces formułowania końcowych wniosków i rekomendacji). Następnie w formie superwizyjnej omawiane będą przypadki Uczestników lub zgłaszane problemy, zgodne z tematyką warsztatu.

Koordynatorzy warsztatów:
Elżbieta Kalina Ślusarczyk – certyfikowany psycholog i akredytowany opiekun stażu (Europejski Certyfikat Psychologa EuroPsy), przewodnicząca Zespołu Psychologów PPP w Myślenicach, członek Oddziału Krakowskiego PTP i Koła Psychologów Diagnostów przy Oddziale Krakowskim PTP, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.
Beata Wójtowicz – certyfikowany psycholog i akredytowany opiekun stażu (Europejski Certyfikat Psychologa EuroPsy), członek Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP i Koła Psychologów Diagnostów przy Oddziale Krakowskim PTP, przedstawiciel Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP na terenie Małopolski, członek Zespołu Psychologów PPP w Myślenicach.

Miejsce:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach, ul. Pardyaka 2, 32-400 Myślenice, pokój nr 2

Termin warsztatów:
20 stycznia 2020 r., 28 lutego 2020 r., 9 marca 2020 r., 24 kwietnia 2020 r., 18 maja 2020 r.
godz. 10.15 – 12.30 (3 godziny dydaktyczne)

Dane organizacyjne:

  • przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail koordynatora;
  • akceptacja regulaminu warsztatów;
  • okazanie dyplomu mgr psychologii przed warsztatem;
  • udział w warsztatach jest bezpłatny dla psychologów zatrudnionych na terenie Powiatu Myślenickiego oraz członków Oddziału Krakowskiego PTP;
  • liczba miejsc jest ograniczona;
  • istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia;
  • zgłoszenia oraz wszelkie pytania należy kierować do koordynatora na adres e-mail: beata.wojtowicz@ptp.krakow.pl

Tematyka warsztatów będzie sukcesywnie zamieszczana poniżej

Regulamin warsztatów do pobrania: TUTAJ
Formularz zgłoszeniowy do pobrania: TUTAJ

======

Aby przejść do wpisu proszę kliknąć w jego tytuł

Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży w okresie pandemii

Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży w okresie pandemii PTP Wrocław online #PSYCHOZASOBNIK PTP Wrocław online 9 subskrypcji Wydłużający się okres izolacji i spiętrzające się obowiązki dotyczące edukacji, opieki i wychowania dzieci staje się doświadczeniem silnego...

Odwołanie warsztatów

Zespół Psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach oraz Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego informuje, iż z uwagi na aktualną sytuację związaną z epidemią wirusa SARS-CoV-2 warsztaty o charakterze...

Diagnoza dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

Zespół Psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach oraz Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zaprasza psychologów na warsztat o charakterze szkoleniowo-superwizyjnym z cyklu MODELE POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNEGO W...

Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży w okresie pandemii

Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży w okresie pandemii PTP Wrocław online #PSYCHOZASOBNIK PTP Wrocław online 9 subskrypcji Wydłużający się okres izolacji i spiętrzające się obowiązki dotyczące edukacji, opieki i wychowania dzieci staje się doświadczeniem silnego...

Odwołanie warsztatów

Zespół Psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach oraz Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego informuje, iż z uwagi na aktualną sytuację związaną z epidemią wirusa SARS-CoV-2 warsztaty o charakterze...

Diagnoza dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

Zespół Psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach oraz Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zaprasza psychologów na warsztat o charakterze szkoleniowo-superwizyjnym z cyklu MODELE POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNEGO W...