Członkostwo

Dlaczego warto zostać członkiem PTP?

Cele działalności Polskiego Towarzystwa Psychologicznego określa statut w artykule 8. Można je opisywać także wskazując na korzyści, jakie działalność ta przynosi swoim członkom indywidualnie i całemu środowisku.

Korzyści indywidualne:
I.  Merytoryczne wsparcie w przypadku potrzeby odwołania się do standardów uprawiania zawodu psychologa.

II. Korzystania z wypracowywanych przez Towarzystwo zasad i reguł zawodowych obowiązujących w różnych dziedzinach działalności psychologów.

III. Uzyskiwanie potwierdzenia własnych kompetencji i umiejętności zawodowych w postaci rekomendacji, licencji lub certyfikatów.

 • licencja psychoterapeutyczna
 • licencja dla psychologów prowadzących badania osób starających się o zezwolenie na broń,
 • rekomendacje do prowadzenia grupowego treningu dla celów edukacyjnych,
 • rekomendacje w zakresie stosowania i interpretacji określonych testów uprawniające do samodzielnego szkolenia psychologów w posługiwaniu się tymi testami.
 • i inne (w przygotowaniu)

IV. Ulgowe opłaty przy uczestniczeniu w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Towarzystwo.
Obniżkę opłat za prenumeratę czasopism wydawanych przez Towarzystwo: Nowiny Psychologiczne i Przegląd Psychologiczny.
Rozstrzyganie sporów między członkami Towarzystwa

Korzyści środowiska:

 • Czuwanie nad pracami legislacyjnymi dotyczącymi zawodu psychologa ( ustawa o zawodzie psychologa, rozporządzenia do ustaw, w których wymieniany jest psycholog i jego usługi),
 • Ochrona narzędzi i metod pracy psychologa,
 • Czuwanie nad etyką zawodową,
 • Tworzenie standardów uprawiania zawodu,
 • Reprezentowanie psychologów w organizacjach międzynarodowych,
 • Reprezentowanie środowiska w Komitecie Nauk Psychologicznych PAN, oraz na zjazdach, konferencjach itp.
 • Możliwość integracji psychologów z różnych środowisk i wymiana doświadczeń zawodowych…