O Nas

Oddział Krakowski PTP wznowił swoje prace po reaktywacji w 1994 roku. Od tej pory działalność Oddziału Krakowskiego stanowi forum wymiany doświadczeń psychologów praktyków z dokonaniami psychologów akademickich. Uhonorowaniem tej pracy było zorganizowanie w Krakowie, po 21 letniej przerwie, XXXII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wkrótce po tym wydarzeniu przy Naszym Oddziale powstało Koło Młodych Psychologów. Z pracą członków i sympatyków Koła można zapoznać się poprzez stronę internetową KMP.

Członkowie OK PTP, których stale przybywa, od lat aktywnie uczestniczą w pracach Zarządu Głównego, są członkami Komisji Rewizyjnej oraz sędziami Sądu Koleżeńskiego PTP.

Każdego roku Zarząd Oddziału:

– organizuje konferencje tematyczne – ich przedmiot zależny jest od zapotrzebowania wyrażanego przez Naszych Członków,

– publikuje Biuletyn informacyjny,

– tradycyjnie zimą z okazji Dnia Psychologa mamy okazję spotkać się także towarzysko.

 

Obecnie powstaje Koło Psychologów Seniorów, a jego działalność zainicjuje w 2012 roku konferencja z okazji 50 rocznicy uzyskania dyplomów przez pierwszych absolwentów psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.