Zakres działalności

Cele Koła Młodych Psychologów:

  • organizowanie szkoleń, warsztatów oraz konferencji naukowo-szkoleniowych,
  • pogłębianie rozwoju zawodowego, podnoszenie kwalifikacji oraz aktualizacja wiedzy psychologicznej,
  • doradztwo młodym psychologom, wsparcie oraz wymiana informacji,
  • reprezentowanie interesów młodych psychologów,
  • dbanie o standardy etyczne zawodu, uwrażliwianie na aspekty etyczne zawodu psychologa,
  • promowanie wiedzy psychologicznej.

Działalność KMP w latach 2008-2011