Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Sprawy Członkowskie

We wszystkich sprawach członkowskich bardzo prosimy o kontakt z sekretarzem Oddziału Krakowskiego PTP [Osoba zostanie podana do wiadomości w najbliższym możliwym czasie]:
e-mail:
telefon:
Pyt.: Chciałabym zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ale niestety nie znam nikogo kto mógłby zostać moją osobą wprowadzającą. Co mogę zrobić w tej sytuacji?
W takiej sytuacji zawsze warto zwrócić się do dowolnej osoby z Zarządu OK PTP z prośbą o pomoc w znalezieniu osoby wprowadzającej.
Pyt.: Zostałam skreślona z listy członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, co mogę zrobić, aby ponownie zostać członkinią PTP?

Odp.: Wszystkie informacje dotyczące reaktywowania członkostwa znajdzie Państwo na naszej stronie w zakładce Członkostwo -> Jak dołączyć (https://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/jak-zostac-czlonkiem/)

Pyt.: Na jakiej podstawie można zostać skreśloną z listy osób należących do PTP?

Odp.:Osoba należąca do PTP  może zostać wykluczona na podstawie niepłacenia składek lub na wniosek Sądu Koleżeńskiego. Jednocześnie przypominamy o obowiązku terminowego uiszczania opłaty członkowskiej.

Pyt.: Chciałabym się wypisać z Towarzystwa, jak mogę to zrobić?
Odp.: Wg punktu 1.1 artykułu 20 Polskiego Towarzystwa Psychologicznego członkostwo ustaje w wyniku dobrowolnego wystąpienia osoby zgłoszonej na piśmie właściwemu Zarządowi Oddziału Terenowego
Pyt.: Czy uczestniczenie w wydarzeniach organizowanych przez PTP (warsztatach, szkoleniach, kursach, konferencjach itp.) jest obowiązkowe dla członków?
Odp.: Nie, ale gorąco do tego zachęcamy.
Pyt.: Czy zdjęcie do legitymacji mogę przesłać w formie elektronicznej?
Nie, legitymacje PTP są tradycyjne i dlatego istnieje konieczność przesłania wywołanego zdjęcia legitymacyjnego pocztą.

Inne kwestie związane z OK PTP

Pyt.: Czy OK PTP może zostać patronem wydarzenia organizowanego przez inną instytucję?
Odp.: OK PTP nie ma możliwości patronowania wydarzeniom, jedynie Zarząd Główny PTP jest do tego upoważniony, natomiast możemy je współorganizować.
Pyt.: Co PTP może zrobić, gdy pojawiają się zastrzeżenia do pracy psychologa/psychoterapeuty?
Odp.: Ponieważ nie ma odpowiednich instytucji przewidzianych ustawą o zawodzie psychologa, możemy jedynie skierować sprawę do naszego Sądu Koleżeńskiego, który ma ograniczone kompetencje (np. nie ma praw do uznawania bądź ograniczania dostępu do wykonywania zawodu).
Pyt.: Dlaczego zawód psychologa nie może być uwzględniony w ustawie o innych zawodach medycznych?
Odp.: Ponieważ nadal istnieje obowiązująca ustawa o zawodzie psychologa.
Pyt.: Kiedy i jak mogę uzyskać pieczątkę w legitymacji potwierdzającą opłacenie składki za dany rok?
Zapraszamy na posiedzenia Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP lub podczas organizowanych przez Oddział Krakowski PTP konferencji po wcześniejszym uzgodnieniu tego z sekretarzem ds członkowskich.
Pyt.: Czy PTP może pozbawić psychologa praw do wykonywania zawodu?
Odp.: Polskie Towarzystwo Psychologiczne nie posiada prawa do dopuszczania do wykonywania zawodu psychologa i nie ma też uprawnień do pozbawiania takiego prawa bez względu na to, czy jest to członek PTP, osoba niezrzeszona lub będąca członkiem innego towarzystwa. Możemy jedynie, w określonych w statucie przypadkach, wykluczyć danego członka z naszego Towarzystwa i wycofać nadane przez nas rekomendacje dotyczące specjalnych umiejętności. Uprawnienia tego typu mogłaby posiadać Izba Psychologiczna, gdyby funkcjonowała ustawa o Samorządzie Zawodowym Psychologów.