KOŁO PSYCHOLOGÓW DIAGNOSTÓW
przy Oddziale Krakowskim PTP

W 2018 r. Beata Wójtowicz zaproponowała utworzenie Grupy Diagnostów w celu popularyzowania standardów diagnozy psychologicznej wypracowanych przez Ogólnopolską Sekcję Diagnozy Psychologicznej PTP. Nawiązano współpracę z Zespołem Psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach. Z inicjatywy Grupy Diagnostów Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP współorganizował lokalne szkolenie dla psychologów z Powiatu Myślenickiego. W dn. 18 listopada 2019 r. grupa przekształcona została w Koło Psychologów Diagnostów.

Celem działalności Koła Psychologów Diagnostów przy Oddziale Krakowskim PTP jest popularyzowanie standardów diagnozy psychologicznej, zasad etyki zawodowej oraz udzielanie wsparcia dla psychologów-diagnostów poprzez szkolenia, superwizje i działalność informacyjną. Koło podejmuje współpracę z Sekcjami PTP oraz placówkami i osobami zainteresowanymi obszarem diagnozy psychologicznej.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt e-mail: beata.wojtowicz@ptp.krakow.pl

Zapraszamy również do zapoznania się z:

  1. Aktualnościami: TUTAJ.
  2. Organizowanymi przez nas szkoleniami: TUTAJ.