Działalność Koła Psychologów Diagnostów

W dn. 13 grudnia 2021 r. Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP zatwierdził formalnie działalność KOŁA Psychologów Diagnostóprzy Oddziale Krakowskim PTP zgodnie z Regulaminem organizacyjnym KOŁA z dn. 10.12.2021 r. Inicjatywy Koła stanowią integralną cześć działalności Oddziału OK PTP w obszarze powiązanym z diagnozą psychologiczną.

 CEL DZIAŁALNOŚCI:

Tworzenie społeczności psychologów-diagnostów z różnych obszarów psychologii w trosce o zachowanie najwyższych standardów i etyki w diagnozie psychologicznej. Działania te realizowane są poprzez tworzenie Zespołu Eksperckiego składającego się z doświadczonych psychologów wspomagających prace KOŁ(zgodnie z art. 21 Szczegółowych przepisów etycznych dotyczących diagnozy psychologicznej) w obszarze:

 • superwizji diagnostycznych;
 • wyrażania stanowiska w różnych kwestiach, problemach i dylematach diagnostycznych;
 • działalności informacyjnej i szkoleniowej,

oraz Grupy Roboczej, której spotkania mają na celu:

 • wymianę doświadczeń i analizę trudnych diagnostycznie przypadków;
 • omawianie dylematów etycznych powiązanych z diagnozą;
 • koleżeńskie wsparcie merytoryczne (m.in. w przygotowaniu do prowadzenia diagnozy zgodnie ze standardami);
 • pogłębianie wiedzy i umiejętności stosowania procedur diagnostycznych;
 • wymianę poglądów na temat metod i narzędzi diagnostycznych, ich przydatności w danych obszarach diagnozy;
 • tworzenie pomocy usprawniających prowadzenie rzetelnej i trafnej diagnozy;
 • popularyzowanie standardów diagnozy psychologicznej oraz zasad etyki zawodowej;
 • przygotowywanie szkoleń i konferencji z obszaru diagnozy psychologicznej.

Regulamin KOŁA dostępny TUTAJ

Sprawozdanie z organizacji i działalności KOŁA 2018-2022 dostępne TUTAJ

Kontakt: beata.wojtowicz@ptp.krakow.pl

Aby przejść do wpisu proszę kliknąć w jego tytuł