„Do celów działaności Zespołu Eksperckiego należy …wsparcie merytoryczne i superwizyjne w obszarze dylematów powiązanych z diagnozą psychologiczną i etyką zawodową …” (Regulamin KOŁA §6, 1.3)

Kontakt: beata.wojtowicz@ptp.krakow.pl