Zarząd OK PTP (kadencja 2009-2012):

PRZEWODNICZĄCA:
Anna Turczyńska

ZASTĘPCA:
Anna Bogatyńska – Kucharska /urlop/
Krystian Barzykowski /zastępstwo/

SEKRETARZ:
Anna Grabowska

SEKRETARZ ds. CZŁONKOWSKICH:
Magdalena Nitecka

SKARBNIK:
Magdalena Lorenc

CZŁONKOWIE:

Daniel Dzida
Anna Knobloch-Gala
Maria Matyszkiewicz
Beata Trojan
Anna Walczak

Więcej informacji na temat członków OK PTP można znaleść w zakładce
O członkach zarządu

Z uwagi na tymczasową niedyspozycyjność dotychczasowego Zastępcy Przewodniczącej, Przewodnicząca za zgodą Zarządu OK PTP 9 stycznia 2012r. powołała Krystiana Barzykowskiego na Zastępcę Przewodniczącej OK PTP.

Sprawozdanie z działalności Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w latach: październik 2009 – wrzesień 2012: plik_pdf .