Składki członkowskie

Składki członkowskie wynoszą 100,00 zł (studenci 50 zł) rocznie.

Nowi członkowie wnoszą jednorazową opłatę wpisową w wysokości 50 zł (wraz ze składką za dany rok – łącznie 150 zł). Zapisujący się do Towarzystwa w drugiej połowie roku, za pierwszy rok członkostwa płacą połowę składki (zatem łącznie 100 zł). Prosimy nie wpłacać składek przed otrzymaniem pisemnego potwierdzenia o przyjęciu do PTP.

Składki wpłaca się na rzecz oddziału, którego jest się członkiem, w sposób ustalony przez Zarząd tego Oddziału.

Członkowie Oddziału w Krakowie wpłacają składki na konto bankowe :

Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział Krakowski

Instytut Psychologii Stosowanej

  1. Łojasiewicza 4

30-348, Kraków

PKO BP S.A. Oddział w Krakowie
23 1020 2892 0000 5002 0136 9875

Wpłacając, prosimy koniecznie wpisać w tytule przelewu kogo dotyczy wpłata oraz rok za który opłacana jest składka, przy czym – zgodnie ze statutem Towarzystwa – składki muszą być opłacane sukcesywnie za kolejne lata, tzn. nie można opłacić roku bieżącego bez uregulowania zaległości. W razie wątpliwości prosimy kontaktować się ze skarbnikiem.

Zaległe składki – zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia – regulowane są w wysokości składki obowiązującej w roku ich regulowania (aktualnie 100 zł za każdy rok).

Zarządy Oddziałów mają prawo podejmować indywidualnie decyzje o umorzeniu, rozłożeniu na raty bądź zmniejszeniu składek członkowskich.

Obowiązek płacenia składek nie dotyczy emerytów, zatem osoby nabywające takie uprawnienia proszone są o poinformowanie o tym Zarządu Oddziału.

Przypominamy także, iż na powyższe konto Oddziału Krakowskiego należy wpłacać wyłącznie składki  związane z przynależnością do PTP (i ewentualnie opłaty uczestnictwa przy okazji  organizowanych przez Oddział konferencji – o czym informujemy w odrębnych komunikatach), natomiast składki dotyczące sekcji czy inne opłaty związane z rekomendacjami Towarzystwa należy przesyłać na konto Zarządu Głównego w Warszawie lub na rachunek danej sekcji (informacje na stronie internetowej ZG PTP: www.ptp.org.pl).

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem ZG PTP nie ma możliwości otrzymywania faktur VAT do wpłat składek członkowskich. Przytaczamy odpowiedź z dnia 15.12.2011r. w tej sprawie:

„Informuję, że składka członkowska jest świadczeniem osobistym i dobrowolnym (przynależność jest dobrowolna) nie ma więc możliwości wystawiania faktur. [Podpisano:] Małgorzata Toeplitz-Winiewska Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego”.

W razie dodatkowych pytań w sprawach składek prosimy kontaktować się ze skarbnikiem kol. Martą Belką-Szmit – marta.belka.szmit@ptp.krakow.pl