Nasza Działalność

Aby przejść do wpisu proszę kliknąć w jego tytuł

ZAPROSZENIE NA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PSYCHOLOGA 2023

QUO VADIS PSYCHOLOGIO? Mija 70 lat od wydania jednej z najbardziej poczytnych pozycji Hansa Jurgena Eysencka „Uses and Abuses of psychology”. Publikacja ta uznawana za dotąd najlepszy podręcznik wprowadzający do psychologii poprzedziła serię takich pozycji jak...

OGŁOSZENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZEBRANIU ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO PTP

OGŁOSZENIE  O ZWYCZAJNYM WALNYM ZEBRANIU ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO PTP 26 września 2022 r. w Hotelu Sympozjum w Krakowie, ul. Kobierzyńska 47 (skrzyżowanie ul. Kobierzyńskiej i ul. Grota-Roweckiego) www.sympozjum.com.pl I termin – godz.17.00 II termin – godz.17.30 Zarząd...

STANDARDY DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ

W dn. 9 grudnia 2020 roku Zarząd Główny PTP zatwierdził Standardy diagnozy psychologicznej (2018) opracowane przez Ogólnopolską Sekcję Diagnozy Psychologicznej PTP. Dostępnene TUTAJ: Nowelizacja-Standardów-diagnozy-psychologicznej Standardy są rekomendowane przez...

KODEKS ETYKI PSYCHOLOGA PTP – DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

W dn. 1 października 2020 roku został opracowany dokument: Szczegółowe przepisy etyczne dotyczące diagnozy psychologicznej II części Kodeksu Etycznego Psychologa PTP, który uwzględnia opinie środowiska psychologów zajmujących się diagnozowaniem w praktyce zawodowej...

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PSYCHOLOGA 2020: SPRAWOZDANIE

W dn. 7 marca 2020 roku odbyła się coroczna konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Psychologa zorganizowana przez Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP pt.: Dylematy etyczne w diagnozie psychologicznej. Tym razem krakowskie spotkanie miało miejsce w malowniczych...

DZIAŁANOŚĆ SZKOLENIOWA OKPTP W 2020 ROKU

W roku 2020 Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP planował szereg inicjatyw szkoleniowych skierowanych do członków, niezrzeszonych w Towarzystwie psychologów oraz innych osób zainteresowanych psychologią. Jednak z uwagi na pandemię wirusa SARS-COV-2 w ograniczonym stopniu...

ZAPROSZENIE NA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PSYCHOLOGA 2023

QUO VADIS PSYCHOLOGIO? Mija 70 lat od wydania jednej z najbardziej poczytnych pozycji Hansa Jurgena Eysencka „Uses and Abuses of psychology”. Publikacja ta uznawana za dotąd najlepszy podręcznik wprowadzający do psychologii poprzedziła serię takich pozycji jak...

OGŁOSZENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZEBRANIU ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO PTP

OGŁOSZENIE  O ZWYCZAJNYM WALNYM ZEBRANIU ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO PTP 26 września 2022 r. w Hotelu Sympozjum w Krakowie, ul. Kobierzyńska 47 (skrzyżowanie ul. Kobierzyńskiej i ul. Grota-Roweckiego) www.sympozjum.com.pl I termin – godz.17.00 II termin – godz.17.30 Zarząd...

STANDARDY DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ

W dn. 9 grudnia 2020 roku Zarząd Główny PTP zatwierdził Standardy diagnozy psychologicznej (2018) opracowane przez Ogólnopolską Sekcję Diagnozy Psychologicznej PTP. Dostępnene TUTAJ: Nowelizacja-Standardów-diagnozy-psychologicznej Standardy są rekomendowane przez...

KODEKS ETYKI PSYCHOLOGA PTP – DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

W dn. 1 października 2020 roku został opracowany dokument: Szczegółowe przepisy etyczne dotyczące diagnozy psychologicznej II części Kodeksu Etycznego Psychologa PTP, który uwzględnia opinie środowiska psychologów zajmujących się diagnozowaniem w praktyce zawodowej...

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PSYCHOLOGA 2020: SPRAWOZDANIE

W dn. 7 marca 2020 roku odbyła się coroczna konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Psychologa zorganizowana przez Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP pt.: Dylematy etyczne w diagnozie psychologicznej. Tym razem krakowskie spotkanie miało miejsce w malowniczych...

DZIAŁANOŚĆ SZKOLENIOWA OKPTP W 2020 ROKU

W roku 2020 Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP planował szereg inicjatyw szkoleniowych skierowanych do członków, niezrzeszonych w Towarzystwie psychologów oraz innych osób zainteresowanych psychologią. Jednak z uwagi na pandemię wirusa SARS-COV-2 w ograniczonym stopniu...