Zasłużeni

Odznaka za zasługi dla krakowskiej psychologii
(wg kolejności przyznawania)

Kapitułę przyznającą Odznakę powołuje Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP raz na 3 lata. W jej skład wchodzą dwie osoby wcześniej odznaczone oraz przewodniczący Zarządu OK PTP. Odznakę przyznaje się nie częściej niż raz na 2 lata.

Kryteriami przyznawania Odznaki są:
1. Ocena ogólna: kandydatem do odznaczenia powinna być osoba, która zrobiła coś ważnego, znaczącego, wniosła coś nowego, istotnego, dla środowiska psychologów krakowskich lub szerszego środowiska społecznego. Zmieniła coś, zainicjowała rozwój naszego zawodu.
2. Osiągnięcia: naukowe, dydaktyczne, praktyczne lub organizacyjne.
3. Rozpoznawalność w środowisku: osoba ciesząca się autorytetem i uznaniem społecznym.

Dotychczas nagrodzone zostały następujące osoby:

 • prof. dr hab. Maria Susułowska
 • dr Elżbieta Leśniak
 • dr Wanda Badura-Madej
 • dr hab. Dorota Kubacka – Jasiecka prof. UJ
 • prof. dr hab. Zenomena Płużek
 • prof. dr hab. Maria Kielar-Turska
 • mgr Anna Turczyńska
 • dr Anna Knobloch-Gala
 • dr hab. Adam Niemczyński
 • prof. dr hab. Józef Gierowski

Zasłużeni dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z Krakowa

Odznaka przyznawana przez Walne Zgromadzenie Delegatów zgodnie z art. 18 statutu PTP.

Artykuł 18
1. W uznaniu zasług dla Towarzystwa Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa może przyznać odznakę „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego”. Odznakę „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego” może być przyznana również obywatelowi innego państwa.
2. W uznaniu zasług dla polskiej psychologii Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa może przyznać odznakę „Zasłużony dla polskiej psychologii” Odznaka „Zasłużony dla polskiej psychologii” może być przyznana również obywatelowi innego państwa.
3. Wnioski w sprawie odznaczeń wysuwa Zarząd Główny z inicjatywy własnej lub Zarządu Oddziału.

Dotychczas nagrodzone zostały następujące osoby:

 • Maria Przetacznikowa (1980)
 • Maria Susułowska (1980)
 • Włodzimierz Szewczuk (1980)
 • Jerzy Nieniewski (1988)
 • Jacek Pierzchała (1991)
 • Elżbieta Leśniakowa (1994)
 • Anna Knobloch-Gala (1997)
 • Anna Turczyńska (1997)
 • Maria Kielar-Turska (2000)
 • Adam Niemczyński (2004)
 • Beata Trojan (2004)
 • Maria Butscher (2007)
 • Barbara Chuchacz (2007)
 • Anna Kołodziejczyk (2007)
 • Bogusława Liszka-Kisielewska (2007)
 • Anna Bogatyńska-Kucharska (2009)
 • Anna Walczak (2009)
 • Ewa Wolińska (2009)
 • Janina Kisielewska-Abugeseisa (2012)
 • Iwona Kozłowska-Piwowarczyk (2012)
 • Magdalena Lorenc (2012)
 • Maria Matyszkiewicz (2012)
 • Magdalena Nitecka (2012)
 • Wanda Szaszkiewicz (2012)
 • Jurek KorzewskI (2018)
 • Krystian Barzykowski (2022)
 • Marta Belka-Szmit (2022)
 • Katarzyna Sikora (2022)
 • Beata Wójtowicz (2022)

Nagroda im. Bogdana Zawadzkiego – nagrodzeni z Krakowa

Nagroda ta przyznawana jest psychologom, członkom zwyczajnym PTP, za wybitne osiągnięcia w praktyce psychologicznej. Regulamin Nagrody

Dotychczas nagrodzone zostały następujące osoby:

 • prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski (2004)

 

Nagroda im. Stefana Błachowskiego – nagrodzeni z Krakowa

Nagroda ta przyznawana jest młodym pracownikom naukowym, członkom PTP, za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie psychologii. Regulamin Nagrody

Dotychczas nagrodzone zostały następujące osoby:

 • dr Andrzej Beauvale (1975)