Zarząd OK PTP (kadencja 2012-2015):

PRZEWODNICZĄCA:
Anna Knobloch-Gala

ZASTĘPCA:

Malwina Dankiewicz

SEKRETARZ ds. CZŁONKOWSKICH:
Magdalena Nitecka

SKARBNIK:
Magdalena Lorenc

CZŁONKOWIE:
Krystian Barzykowski
Jerzy Korzewski
Agnieszka Trela
Beata Trojan
Anna Walczak
Mariola Wereszka

Więcej informacji na temat członków OK PTP można znaleźć w zakładce
O członkach zarządu

Sprawozdanie z działalności Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w latach: październik 2012-wrzesień 2015: plik_pdf