„Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym – I Etap”

„Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym – II Etap”

„Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym i jego rodziny – III Etap”

Szkolenia te wyposażają specjalistów do prowadzenia terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym i wspierania ich rodzin oraz nauczycieli do zaplanowania oddziaływań w przedszkolu/szkole.

Więcej informacji na stronie:https://mutyzm.pl/Szkolenia/dla_specjalist%C3%B3w