III OGÓLNOPOLSKA NAUKOWO-SZKOLENIOWA KONFERENCJA
PT. KLINICZNE ASPEKTY DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ 19 – 20 WRZEŚNIA 2022 R. W BYDGOSZCZY

Oddział Krakowski PTP czynnie zaangażował się w udział w III Ogólnopolskiej Naukowo-Szkoleniowej Konferencji w Bydgoszczy. Celem wystąpienia było przedstawienie Szczegółowych przepisów etycznych dotyczących diagnozy psychologicznej II części Kodeksu Etycznego Psychologa PTP z dnia 1 października 2020 roku ze szczególnym uwzględnieniem dylematów w diagnozie klinicznej.

https://kadp.edu.pl/wp-content/uploads/2016/05/program-ramowy-i-szczegolowy.pdf
https://bydgoszcz.tvp.pl/62862100/ogolnopolska-konferencja-na-ukw