QUO VADIS PSYCHOLOGIO?

Mija 70 lat od wydania jednej z najbardziej poczytnych pozycji Hansa Jurgena Eysencka „Uses and Abuses of psychology”. Publikacja ta uznawana za dotąd najlepszy podręcznik wprowadzający do psychologii poprzedziła serię takich pozycji jak tłumaczony na język polski „Sens i nonsens w psychologii” czy „Fact and Fiction in Psychology”. Jak wiadomo z rozmaitych doniesień sam autor tych dzieł chadzał również po bezdrożach nauki i część jego dorobku została bardzo krytycznie oceniona. Tytuły tych wybranych prac prowokują do zastanowienia się nad obecną kondycją psychologii jako nauki oraz praktyki psychologicznej.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Psychologa 2023, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zaprasza do dyskusji nad tym, co aktualnie dzieje się w psychologii polskiej. Spotkamy się w gronie przedstawicieli różnych dyscyplin, aby wspólnie porozmawiać o tym:

  1. Dokąd zmierza psychologia w Polsce?
  2. Jaki jest/być powinien status naszego zawodu (regulacja prawna)?
  3. Kim jest/ być powinien dobrze wykształcony psycholog?
  4. Czego potrzebują praktycy, aby ich prawa były chronione i mogli zadbać o wysoką jakość świadczonych usług psychologicznych?

Te i wiele innych pytań stawiają sobie psycholodzy w obecnych czasach, w których coraz więcej mówi się o naszym zawodzie. Liczymy na konstruktywną dyskusję, dzielenie się refleksjami i doświadczeniem, zarówno przez młodych adeptów psychologii, jak i doświadczonych profesjonalistów. Każdy głos ma znaczenie i żaden nie ma uprzywilejowanego statusu. Tylko razem możemy zadbać o zachowanie autonomii i niezależności zawodowej psychologii jako profesji.

ZAPRASZAMY
w dniu 25 lutego 2023 roku (sobota)
do Hotelu Polonia w Krakowie
na wspólną dyskusję i uroczystą kolację w krakowskich klimatach
Wszystkich Zainteresowanych Psychologów
nie tylko Członkinie i Członków Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Przewodnicząca Zarządu Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Dr Anna Knobloch-Gala

Szczegółowy program wydarzenia już wkrótce na stronie:
http://dzien-psychologa.konferencjeokptp.pl
Zapraszamy do zapisów poprzez formularz rejestracyjny:
https://dzien-psychologa.konferencjeokptp.pl/formularz-rejestracyjny/