Szanowny Pan
Marcin Jędrychowski
Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie

Wszyscy przeżywamy obecnie czas, który wprowadził dużo zmian do naszej codzienności i wymaga od nas wszystkich wzmożonej ostrożności, dostosowania się do obowiązujących zasad postępowania, czy też ograniczeń w przestrzeni publicznej. Żyjemy w naszych małych społecznościach i uczymy się cierpliwości, dbałości o więzi rodzinne, sąsiedzkie, przyjacielskie. Szczególnym wyzwaniem są niewątpliwie własne emocje, które mogą wpływać na zakłócenie relacji z najbliższymi.

Nikogo nie trzeba przekonywać jak ważne jest wsparcie i pomoc jakie można uzyskać w rodzinach. W chwili obecnej nabiera to szczególnego znaczenia albowiem dotyczy wielu obszarów naszego życia. To w domach skupia się edukacja, zabawa, praca i odpoczynek. Niemniej jednak przeciążenie obowiązkami, niepokój o zdrowie, bezpieczeństwo może wpływać negatywnie na codzienne funkcjonowanie i powodować sytuacje kryzysowe.

Serdecznie Państwa zapraszam do udziału w kolejnej inicjatywie Samorządu Województwa Małopolskiego pn. “RodzinaRazem – wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, animacyjne dla rodzin”. W jej ramach wychodząc naprzeciw potrzebom osób, w życiu których pojawiły się trudności, planujemy zbudować bazę różnorodnych ofert pomocy, m.in. terapeutycznej, psychologicznej, animacyjnej świadczonej na rzecz osób dorosłych i dzieci przez specjalistów, którzy chcieliby poświęcić swój czas dla innych. Baza zostanie szeroko upowszechniona i będzie mogła z niej skorzystać każda rodzina zmagająca się z problemami w codziennym funkcjonowaniu czy z kryzysem.

W przypadku wyrażenia chęci udział w akcji, proszę o przesłanie deklaracji w tym zakresie (z zaznaczeniem ewentualnych zmian) na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie biuro@rops.krakow.pl oraz akosiba@rops.krakow.pl, do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godz. 12:00.

Z góry dziękuję za zaangażowanie w niesienie pomocy wszystkim osobom, które potrzebują wsparcia w tym szczególnym czasie.

Wioletta Wilimska
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Krakowie