Instytut Psychologii UJ, Katedra Kryminalistyki WPiA UJ, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Koło Naukowe Kryminalistyki UJ oraz Sekcja Psychologii Sądowej KNSP UJ mają przyjemność zaprosić do udziału w dziesiątej, jubileuszowej edycji Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej (10th Cracow Conference of Psychology and Law), która odbędzie się w Krakowie, w dniach 26-27 października 2019 roku. Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej ma charakter międzynarodowy, a do udziału w niej zaproszeni są wybitni eksperci, zajmujący się zagadnieniami na styku psychologiipsychiatriiprawa oraz innych nauk sądowych. Językami konferencji są polski i angielski. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne wykładów plenarnych oraz wybranych sesji.

Formularz rejestracyjny oraz wszelkie dodatkowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie: www.psychologiasadowa.pl.