Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego powołał w dniu 23 września br. Komisję ds. nowelizacji Statutu PTP, której podstawowym celem będzie zorganizowanie i skoordynowanie prac nad nowelizacją. W dniu 28 października br. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zapoznał się z opracowaną przez Przewodniczącą Komisji ds. nowelizacji Statutu PTP – członkinię Zarządu Głównego PTP Agatę Diec procedurą zgłaszania propozycji zmian w Statucie PTP oraz zaakceptował zaproponowany terminarz prac nad nowelizacją.

Terminarz prac nad nowelizacją Statutu PTP:

  1. Zgłaszanie uwag i propozycji zmian w Statucie PTP do Komisji ds. nowelizacji Statutu PTP do dnia 31 marca 2021.
  2. Opracowywanie nadesłanych propozycji zmian, ewentualne konsultacje z grupami zgłaszającymi, przedstawienie Zarządowi Głównemu PTP raportu z dotychczas przeprowadzanych przez Komisję działań, przeprowadzenie prac redakcyjnych oraz konsultacji językowych i prawnych.
  3. Ponowne konsultacje z grupami i osobami zgłaszającymi projekty zmian, dokonanie ostatecznej korekty treści nowego Statutu PTP, zatwierdzenie Statutu PTP uchwałą Zarządu Głównego PTP oraz przygotowanie materiału pod obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów PTP.
  4. Zakończenie prac nad nowelizacją Statutu PTP w terminie dostosowanym do pierwotnie zakładanego terminu Walnego Zgromadzenia Delegatów PTP, do końca trzeciego kwartału 2021 roku.

Więcej informacji zostanie podanych po spotkaniu organizacyjnym on-line, które odbędzie się 15 stycznia 2021 roku

Zachęcamy Wszystkich Członków i Członkiń PTP do aktywnego włączenia się do prac nad nowelizacją Statutu PTP.

Osoby chętne do pracy w zespole koordynującym pracę nad nowelizacją Statutu PTP w Oddziale Krakowskim proszone są o kontakt mailowy z Wiceprzewodniczącą Oddziału Krakowskiego PTP Magdaleną Nitecką magdalena.nitecka@ptp.krakow.pl do dnia 12 stycznia br.