Fundacja Polskie Forum Migracyjne zaprasza do udziału w BEZPŁATNYM szkoleniu online dla psychologów, pedagogów, terapeutów pracujących z dziećmi z doświadczeniem przymusowej migracji pt.
„WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DZIECKA Z DOŚWIADCZENIEM PRZYMUSOWEJ MIGRACJI”
///
Rejestracja: https://bit.ly/3HA57zN
///

Prowadzenie: Marta Piegat-Kaczmarczyk, Anna Kawalska
Termin: 18/03/2022, godz. 17.00-20.15
Zakres tematyczny:
– Czynniki wpływające na funkcjonowanie dziecka z doświadczeniem przymusowej migracji
– Wsparcie psychologiczne dzieci w procedurze uchodźczej – dobre praktyki
– Praca indywidualna i grupowa
– Rola psychoedukacji w pracy w udzielaniu wsparcia psychologicznego
– Wspieranie procesów adaptacyjnych i akulturacyjnych
– Praca z rodzinami w podejściu systemowym i w podejściu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
– Nastawienie na wzmacnianie zasobów dziecka i rodziny – wykorzystanie metody „Kids’s Skills” w pracy psychologicznej
– Wspieranie procesów regulacji psychofizycznej
Uwaga: Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w udziale mają psycholodzy, pedagodzy i terapeuci pracujący na terenie województwa mazowieckiego (wymóg grantodawcy).
O trenerkach:
Marta Piegat-Kaczmarczyk – psycholożka międzykulturowa, trenerka, terapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (w trakcie certyfikacji), Ambasadorka Metody Kids Skills w Helsinki Brief Therapy Institute, członkini zarządu Fundacji Polskie Forum Migracyjne. Pracuje z dziećmi po doświadczeniach traumy, przemocy i dyskryminacji, szkoli nauczycieli, psychologów, pedagogów i inne grupy zawodowe. Ukończyła szereg specjalistycznych kursów, m. in. terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży, terapia zaburzeń autoregulacji u dzieci, pierwszy i drugi stopień szkolenia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, szkolenie Kid’s Skills i inne. Jest współautorką licznych publikacji z zakresu edukacji i integracji międzykulturowej.
Anna Kawalska – Psycholożka międzykulturowa, trenerka umiejętności psychologicznych oraz kompetencji międzykulturowych, arterapeutka, psychotraumatolożka. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi z doświadczeniem migracji dobrowolnej oraz wymuszonej. Prowadzi zajęcia grupowe o charakterze wsparciowym, integracyjnym, psychoedukacyjnym. Tworzy i realizuje szkolenia oraz materiały edukacyjne dla kadry pedagogicznej. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami edukacyjnymi np. Fundacją Ocalenie, Fundacją Dajemy dzieciom Siłę, WCIES, Centrum Edukacji Obywatelskiej.