20 grudnia br. przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego uwagi do programu polityki zdrowotnej w zakresie wsparcia ratowników medycznych w związku z narażeniem na zespół stresu pourazowego.

Skan pisma