Poszukujemy do naszego zespołu TRENERA GRUPY w projektach Akademia Active Life i Warsztaty Jump2Life adresowanych dla młodzieży w pieczy zastępczej, której zadaniem będzie ustalanie celów i zarządzanie grupą.

Wymagania

  • Trener warsztatu psychologicznego lub w trakcie certyfikacji – warsztat i trening interpersonalny,
  • Gotowość do pracy w soboty,
  • osoba, która rozumie dziecko w traumie i kryzysie (po doświadczeniu w pracy z dziećmi w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub Placówkach Wsparcia Dziennego, street workingu itp.)

Oferujemy

  • Możliwość rozwoju, szkoleń, superwizji u ceryfikowanego superwizora,
  • Praca w miłej, przyjaznej atmosferze.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: fundacja@fundacjamichalskich.pl

W CV prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji, jak również przyszłych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018r. poz.1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Kontakt:
Mariola Pliszka
Te.: 728 908 236
e-mail: m.pliszka@fundacjamichalskich.pl

 

Fundacja im. Jacka i Piotra Michalskich

www.fundacjamichalskich.com.pl