Myślenice, dn. 20.10.2019 r.

 SZKOLENIE pt. NOWE WYZWANIA W DIAGNOZIE PSYCHOLOGICZNEJ DLA POTRZEB EDUKACJI

W dn. 18 października 2019 roku Zarząd Oddziału Krakowskiego we współpracy z Zespołem Psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach zorganizował szkolenie pt. NOWE WYZWANIA W DIAGNOZIE PSYCHOLOGICZNEJ DLA POTRZEB EDUKACJI.

Szkolenie miało charakter lokalny i było skierowane do psychologów pracujących w oświacie z terenu Powiatu Myślenickiego, w tym członków Oddziału Krakowskiego PTP. Poprowadzone zostało przez psychologów: Marię Zdybał i Beatę Wójtowicz. W formie wykładowej prelegenci zapoznali uczestników z współczesnymi trendami, nowymi metodami pojawiającymi się na rynku oraz wyzwaniami etycznymi dotyczącymi diagnozy psychologicznej na potrzeby edukacji. Przedstawiony został także przykładowy model postępowania diagnostycznego zgodny z obowiązującymi standardami w diagnozie psychologicznej. Szkolenie w główniej mierze miało charakter sprawozdawczy z konferencji współorganizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne: V Krakowskiej Konferencji Diagnostycznej pt.: Zastosowanie metod standardowych w rozwiązywaniu problemów diagnostycznych (Kraków, dn. 17 czerwca 2019 r.) oraz II edycji konferencji Diagnoza w praktyce psychologicznej pt.: Uwarunkowania i przykłady dobrej praktyki diagnostycznej, (Warszawa 13-14 września 2019 r.).

Dzięki podjętej współpracy informacje o nowinkach diagnostycznych dotarły także do tych psychologów, którzy nie mogli uczestniczyć w organizowanych przez PTP konferencjach. Z pewnością pozytywnie wpłynie to na jakość prowadzonej diagnozy przyczyniając się do podnoszenia kwalifikacji i etyki zawodowej zgodnie z celami, jakie stawia sobie nasze Towarzystwo (Statut PTP, art.8. ust.2 §1). Współpraca Zarządu Oddziału Krakowskiego i Zespołu Psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach będzie kontynuowana w kolejnym roku 2020.

 

Beata Wójtowicz
Zarząd Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego