Instytut Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie
Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Komisja Psychologii, Krakowski Oddział Polskiej Akademii Nauk
Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

serdecznie zapraszają na kolejną, III konferencję z cyklu Starość jak ją widzi psychologia, która odbędzie się pod hasłem Szanse rozwoju w starości, w dniach 25–26 kwietnia 2019 roku, w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Konferencja będzie poświęcona ukazaniu możliwości rozwojowych człowieka w późnej dorosłości. Chcemy zwrócić uwagę zarówno na zasoby (psychiczne i biologiczne), jakimi dysponuje starzejący się człowiek, jak i zasoby znajdujące się w jego środowisku, z których może czerpać. Prowadzone rozważania będą skupiały się wokół zasobów osobowościowych, poznawczych, emocjonalnych oraz sposobów optymalnego korzystania z nich. Przewidujemy również wątki rozważań wskazujące na znaczenie relacji społecznych dla właściwego spożytkowania indywidualnych zasobów. Skierowana zostanie uwaga również na różnorodne działania środowiskowe sprzyjające aktywizowaniu seniorów i ujawniające ich znaczenie w dobrym funkcjonowaniu, zarówno w rodzinie, jak i innych grupach społecznych (klubach, domach seniora). Postaramy się pokazać jak ważne jest stwarzanie okazji do wykorzystania zasobów starzejącego się człowieka dla jego dobrego funkcjonowania w społeczeństwie.

Zapraszamy do zgłaszania referatów, plakatów, warsztatów w okresie do 15 lutego 2019 roku na adres: konferencja.starosc@ignatianum.edu.pl
Opłata konferencyjna wynosi:
– 250 zł w I terminie (do 15.03.2019 r.)
– 300 zł w II terminie (po 15.03.2019 r.)

Informacje oraz program znajdują się TUTAJ

W imieniu organizatorów
Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska