W dn. 9 grudnia 2020 roku Zarząd Główny PTP zatwierdził Standardy diagnozy psychologicznej (2018) opracowane przez Ogólnopolską Sekcję Diagnozy Psychologicznej PTP.

Dostępnene TUTAJ: Nowelizacja-Standardów-diagnozy-psychologicznej

Standardy są rekomendowane przez Pracownię Testów Psychologiczny PTP wraz z opracowanym przez Zespół ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP dokumentem: Szczegółowe przepisy etyczne dotyczące diagnozy psychologicznej II części Kodeksu Etycznego Psychologa PTP z dn. 1 października 2020 roku.

https://www.practest.com.pl/diagnoza-psychologiczna-0

OGÓLNOPOLSKA SEKCJA DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ PTP

Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej PTP rozpoczęła swoją działowość w grudniu 2012 r. Celem działalności Sekcji jest tworzenie oraz promowanie najlepszych praktyk w dziedzinie diagnozowania. W 2014 r. opracowano pierwszą wersję ogólnych standardów w diagnozie psychologicznej, którą zaktualizowano w 2018 r. Zainicjowano prace nad tworzeniem wytycznych realizacji tych standardów w różnych obszarach praktyki psychologicznej. Opracowano:

Sekcja organizuje i współorganizuje konferencje naukowe:

  • z cyklu „Diagnoza jako przedmiot badania i nauczania”
  • „Diagnoza w praktyce psychologicznej” (od 2017 r.)
  • konferencja przeznaczona dla dyrektorów i psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych pt. „Dobre praktyki w diagnozie psychologicznej w obszarze edukacji – standardy dla poradni” objętą patronatem Rzecznika Praw Dziecka (2017 r.).

Z inicjatywy Sekcji ukazały się publikacje:

  • „Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia” (2015), pod red. Filipak, W.J. Paluchowski, B. Zalewski, M. Tarnowska, Warszawa: PTP PTP.
  • Numer specjalny: „Standardy diagnozowania” (2019), „Testy Psychologiczne w Praktyce i Badaniach”, ISSN: 2449-9072.

http://uampsych-testy.home.amu.edu.pl/biuletynpsychologiczny

W dn. 17.02.2018 r. powołano zespół, który z ramienia Sekcji miał opracować propozycje zmian do projektu nowelizacji „Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa PTP”. W skład zespołu weszli: Maja Filipiak, Władysław Jacek Paluchowski, Anna Słysz, Beata Wójtowicz. Po uchwaleniu przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTP w dn. 2 grudnia 2018 r. nowego „Kodeksu Etyki Psychologa PTP” członkowie zespołu Sekcji zaangażowali się w prace nad II częścią Kodeksu dot. diagnozy.

Więcej informacji na stronie Sekcji: TUTAJ

 Szczegółowe Wytyczne:

1 Diagnostyka osób z niepełnosprawnościami
2 Diagnoza uchodźców w Polsce
3 Diagnoza w edukacji
4 Diagnoza w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
5 Diagnozia par i rodzin