1. 10.04.2018 r.

Rzecznik Praw Dziecka i standardy w edukacji

Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej PTP pragnie poinformować, że prace zakończył zespół opracowujący Standardy Diagnozy Psychologicznej w Edukacji, pracujący pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Na stronach Rzecznika znajduje się list wstępny oraz link prowadzący do dokumentu z pełnym brzemieniem standardów:  Standardy Diagnozy w Edukacji

Beata Wójtowicz
Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej PTP