Zgodnie ze stanowiskiem Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa oraz z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, wszystkie konferencje organizowane na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego zostały wstrzymane do odwołania.

W związku z powyższym III KRAKOWSKA KONFERENCJA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ – PSYCHOLOGIA KLINICZNA W PRAKTYCE: DYNAMIKA ROZUMIENIA DIAGNOZY PSYCHOPATOLOGII PACJENTA W PROCESIE PSYCHOTERAPII planowana na dzień 16 marca 2020 roku, nie odbędzie się w wyznaczonym terminie.

O nowym terminie poinformujemy wówczas, kiedy organizacja konferencji będzie możliwa.
Faktury zaliczkowe za dokonane wpłaty za uczestnictwo w konferencji (dotyczy osób, które zgłosiły przy rejestracji potrzebę otrzymania faktury), zostaną wysłane do 10 dnia miesiąca następującego po dokonaniu wpłaty.

Prosimy o spokojne OCZEKIWANIE na kolejne komunikaty w sprawie wydarzenia.

 

ZARZĄD ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO
wraz z
INSTYTUTEM PSYCHOLOGII STOSOWANEJ UJ, SZPITALEM UNIWERSYTECKIM UJ CM
oraz z KONSULTANTEM WOJEWÓDZKIM d.s. PSYCHOLOGII KLINICZNEJ
zapraszają w dniu 16 marca 2020 roku (poniedziałek) na
III KRAKOWSKĄ
KONFERENCJĘ PSYCHOLOGII KLINICZNEJ – PSYCHOLOGIA KLINICZNA W PRAKTYCE
DYNAMIKA ROZUMIENIA DIAGNOZY PSYCHOPATOLOGII PACJENTA W PROCESIE PSYCHOTERAPII

Miejsce konferencji: Kraków, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ,  sala nr 0.103

 PROGRAM KONFERENCJI
Prowadzenie: dr n. hum. Mirosława Jawor – Konsultant Wojewódzki ds. psychologii klinicznej

 9.00 – 10.00 Rejestracja

Godz. 10.00
dr n. hum. Mirosława Jawor – Rozpoczęcie konferencji

 Sesje 10.15 – 13.15

 1. mgr Iwona Kozłowska-Piwowarczyk – Zmiana objawowa i zmiana strukturalna w procesie systemowej terapii rodziny (45 min + 15 min dyskusja)
 2. dr Zofia Szepczyńska – Problemy diagnostyczne pacjentów z FASD (45 min + 15 min dyskusja)
 1. dr n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska – Kim jesteś? Diagnoza i terapia w okresie dzieciństwa i dorastania (45 min + 15 min dyskusja)

Przerwa obiadowa 13.15 – 14.15

Sesje 14.15 – 16.15

 1. dr Mirosława Jawor, mgr Jolanta Ryniak – Rozwój struktury osobowości pacjentki uzależnionej a proces psychoterapii (45 min + 15 min dyskusja)
 2. dr hab. Bernadetta Izydorczyk – Rozumienie diagnozy psychopatologii zaburzeń odżywiania w procesie psychoterapii (45 min + 15 min dyskusja)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w programie.

DANE ORGANIZACYJNE:
Warunkiem udziału w konferencji jest:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konferencji. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona wielkością sali konferencyjnej.
 2. Wniesienie opłaty konferencyjnej do dnia 06 marca 2020 roku w wysokości:
  60,00 zł. dla członków OK PTP,
  60,00 zł dla studentów psychologii jednolitych studiów magisterskich,
  80,00 zł. dla członków PTP,
  120,00 zł. dla pozostałych osób,

Uczestnictwo członków PTP zwłaszcza członków OK PTP będzie  dofinansowane ze środków OK PTP.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek:
Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Psychologicznego:
23 1020 2892 0000 5002 0136 9875

W tytule przelewu podać: imię i nazwisko, Konferencja kliniczna 2020.
Osoby, które chcą otrzymać fakturę, powinny przesłać potrzebne dane wraz ze zgłoszeniem na konferencję.

UWAGA: REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA!