Tematem Konferencji, która odbędzie się 27 maja 2020 roku w Warszawie w NOT, będzie: Praca z grupami w poradniach psychologiczno-pedagogicznych: dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele.
Wszelkie szczegóły znajdują się na stronie Konferencji – http://p20sekcjapsychoterapii.pl/