Obecne wydarzenia związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i sytuacją zagrożenia zarówno na całym świecie jak i w Polsce, oznaczają dla wszystkich wyzwanie, z którym na taką skalę w naszym kraju jeszcze się nie mierzyliśmy. Niespodziewana i trudna sytuacja wymaga od każdego człowieka uruchomienia ogromnego potencjału adaptacyjnego i odnalezienia się w nowej rzeczywistości.
Wiemy, że w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia uruchamiają się mechanizmy obronne, których konsekwencje mogą negatywnie i destrukcyjnie wpływać zarówno na pojedynczego człowieka, jak i całe grupy społeczne. Strach, nasilony lęk, panika i trudne emocje mogą przełożyć się na osobiste dramaty. Brak racjonalnego podejścia do pojawiających się nowych ograniczeń może wystawiać nas i inne osoby na niepotrzebne ryzyko zakażeniem, oraz zwielokrotnić zasięg oddziaływania wirusa.
Zwracajmy uwagę na otoczenie, w racjonalny i dostosowany do okoliczności sposób oferujmy wsparcie i pomoc. Okazujmy zrozumienie dla negatywnych emocji i tego, że jako ludzie w różny sposób przeżywamy trudne sytuacje i odmiennie okazujemy nasze uczucia. Spokój to ochrona zdrowia i życia.

POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE
POMOC W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,

W związku z trudną sytuacją, w której znaleźliśmy się jako społeczeństwo i jako społeczność, zwracamy się z prośbą o pomoc i wsparcie – postarajmy się wykorzystać nasze profesjonalne umiejętności najlepiej jak tylko się da w tym szczególnym okresie.

Prosimy osoby zajmujące się krótkoterminowymi formami pracy psychologicznej: interwencją kryzysową, psychoterapią czy poradnictwem psychologicznym, o dołączenie do akcji Polskie Towarzystwo Psychologiczne – pomoc w stanie zagrożenia epidemicznego.  Będzie to wkład naszego środowiska zawodowego w pomoc dla społeczeństwa.

Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany włączeniem się do akcji i zaoferowaniem bezpłatnej pomocy psychologicznej przez telefon lub internet, prosimy o wysłanie na adres ptp@psych.uw.edu.pl wiadomości z imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu (lub adresem Skype, czy też innym namiarem na kontakt elektroniczny) i dopiskiem: „Proszę o umieszczenie przesłanych przeze mnie danych na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w ramach akcji Polskie Towarzystwo Psychologiczne – pomoc w stanie zagrożenia epidemicznego w celu świadczenia przeze mnie bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób wymagających wsparcia w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Wyrażam zgodę, aby Polskie Towarzystwo Psychologiczne opublikowało moje następujące dane: … (należy bezwzględnie wskazać jakie konkretnie dane Towarzystwo może opublikować, tj. np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy) w ramach akcji Polskie Towarzystwo Psychologiczne – pomoc w stanie zagrożenia epidemicznego. Informuję, że Polskie Towarzystwo Psychologiczne wykonało wobec mnie obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO.”

Na stronie internetowej PTP opublikowana zostanie lista psychologów – członków Towarzystwa, którzy włączą się w akcję (imię, nazwisko, link z adresem Skype lub innym namiarem na kontakt elektroniczny lub podany numer telefonu. Możemy też podać możliwe dni i godziny świadczenia pomocy).

   Dziękujemy za Państwa zgłoszenia oraz życzymy zdrowia i spokoju w tych trudnych chwilach.

Drodzy Psychologowie,
Jako grupa zawodowa jesteśmy szczególnie predysponowani do niesienia pomocy osobom, których potencjał adaptacyjny jest obniżony, które nie mogą w tej nagłej i trudnej sytuacji korzystać ze wsparcia bliskich im ludzi, lub które w szczególnie negatywny sposób odczuwają skutki emocjonalne zaistniałej sytuacji. Swoimi profesjonalnymi umiejętnościami możemy pomóc również pracownikom Służby Zdrowia pracującym na „pierwszej linii” – ich poziom trudnych emocji będzie szczególnie wysoki, a nasilenie lęku i możliwe rozterki będą wymagały zrozumienia i pełnego empatii przyjęcia.
Apelujemy o pracę i oferowanie swojego wsparcia w bezpieczny, racjonalny i odpowiedzialny sposób. Jeżeli w danym przypadku jest to możliwe – zdalnie za pomocą narzędzi on-line, tj. przez telefon, komunikatory internetowe takie jak WhatsApp czy Skype. Nie jest to najlepszy sposób wykonywania naszej pracy i zapewne od wielu z Państwa będzie wymagał zmiany własnych standardów. Sytuacja jest jednak wyjątkowa i wymaga zastosowania odpowiednich środków zaradczych. Pamiętajmy, że taka forma pracy oznacza również możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej przez osoby z tych obszarów kraju, gdzie występuje trudność z osobistym kontaktem z psychologiem, ale pozostaje możliwość dostępu do telefonu czy internetu.
Apelujemy o zdecydowane i rygorystyczne przestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa przez tych z Państwa, którzy utrzymują z pacjentami / klientami kontakt osobisty.
Zachęcamy także do stosowania się do zaleceń sformułowanych w Apelu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz do bieżącego śledzenia aktualnych komunikatów umieszczanych na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego