OGŁOSZENIE  O ZWYCZAJNYM WALNYM ZEBRANIU ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO PTP

26 września 2022 r.
w Hotelu Sympozjum w Krakowie, ul. Kobierzyńska 47
(skrzyżowanie ul. Kobierzyńskiej i ul. Grota-Roweckiego)
www.sympozjum.com.pl

I termin – godz.17.00
II termin – godz.17.30

Zarząd Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zaprasza na Walne Zebranie wyborcze Zarządu Oddziału oraz Delegatów na Walne Zgromadzenie PTP w Warszawie na kadencję 2022-2025

PORZĄDEK ZEBRANIA:
I termin: godz.17.00

 1. Otwarcie zebrania, sprawdzenie kworum.

W przypadku braku kworum w I terminie proponujemy rozpoczęcie dyskusji na temat kierunków działalności Oddziału Krakowskiego PTP w kadencji 2022-2025.

II termin: godz.17.30

 1. Wybór Przewodniczącej/Przewodniczącego zebrania.
 2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Oddziału Krakowskiego PTP za okres upływającej kadencji.
 3. Przedstawienie sprawozdania finansowego Oddziału Krakowskiego PTP za okres upływającej kadencji.
 4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Oddziału Krakowskiego PTP za okres upływającej kadencji.
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 8. Wybory:
 • Przewodniczącej/Przewodniczącego Zarządu.
 • Członków Zarządu (4 do 10 osób).
 • Członków Komisji Rewizyjnej (3 do 5 osób).
 • Delegatów na Walne Zgromadzenie PTP (do 20 osób).
 1. Dyskusja na temat kierunków działalności OK PTP w kadencji 2022-2025.
 2. Zalecenia dla Delegatów na Walne Zgromadzenie PTP.

Zachęcamy do aktywnego zaangażowania się w zbliżające się Walne Zebranie zarówno w roli czynnych wyborców jak również kandydatek/kandydatów do władz Oddziału.

Sprawozdania Zarządu z kadencji 2018-2022 dostępne są TUTAJ.

Przewodnicząca Zarządu
Oddziału Krakowskiego PTP
Anna Knobloch-Gala