Szanowni Państwo,
W nadchodzącym tygodniu (27-29 czerwca) odbędzie się międzynarodowa konferencja hybrydowa, która poświęcona jest tematyce wielojęzyczności z różnych perspektyw, w tym z perspektywy wyzwań związanych z diagnozą, edukacją i integracją dzieci uchodźczych.  Jest to konferencja wieńcząca międzynarodowy projekt Horyzont 2020 Innovative Training Networks Multilingual Mind. 

Adresatami pierwszego dnia konferencji są przede wszystkim praktycy i decydenci, natomiast dwa kolejne dni są przeznaczone dla badaczy problematyki.

Szczegółowy program konferencji znajduje się tu:
https://www.multilingualmind.eu/final-conference

Rejestracja (darmowa) trwa aż do dnia rozpoczęcia konferencji.

Ciągle próbujemy dotrzeć do polskich decydentów dlatego będę ogromnie wdzięczna za rozpropagowanie informacji o tym wydarzeniu jak najszerzej wśród zainteresowanych osób na różnych szczeblach, w tym podejmujących decyzje związane z integracją migrantów. 

Pozdrawiam serdecznie,
Zofia Wodniecka

Zofia Wodniecka | Institute of Psychology| Jagiellonian University in Krakow | Psychology of Language and Bilingualism Lab | langusta.edu.plBilingualism Matters Krakow |zofia.wodniecka@uj.edu.pl