Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy psychologów do wypełnienia ankiety dotyczącej etyki zawodowej w obszarze diagnozowania:
https://forms.gle/oeXKHNd21Gc47x3VA

Zależy nam na jak najszerszej opinii profesjonalistów, dlatego będziemy wdzięczni za umieszczenie informacji na stronach Oddziałów Terenowych i Sekcji PTP oraz przekazanie jej członkom. Zachęcamy też do  udostępnienia ankiety innym psychologom zajmujących się procesem diagnozowania w praktyce psychologicznej oraz prowadzących działalność naukowo-szkoleniową.

Treścią ankieta jest projekt II części KODEKSU ETYCZNEGO PSYCHOLOGA PTP:
https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/03/Diagnoza-psychologiczna-propozycje-II-cze%CC%A8ci-KEP-PTP.-Projekt-z-dn.-10.02.2020..pdf)

opracowany przez Zespół ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP w składzie: Bogusława Bober-Płonka, Maja Filipiak, Władysław Jacek Paluchowski, Beata Pępkowska, Natalia Protoklitow-Lach, Anna Słysz, Adam Tarnowski, Ewa Wach, Beata Wójtowicz. Stanowi on integralną cześć ogólnej I części KODEKSU ETYCZNEGO PSYCHOLOGA PTP: http://www.ptp.org.pl/teksty/NOWY_KODEKS_PTP.pdf

Dziękujemy za poświęcony czas.

Z poważaniem
Beata Wójtowicz
Koordynator Zespołu ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP