Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dokumentu „Wytyczne realizacji standardów ogólnych prowadzenia procesu diagnozy w obszarze psychoterapii par i rodzin”.

Dokument obejmuje Standardy Ogólne oraz komentarze dotyczące ich stosowania podczas konsultacji diagnostycznych z parami i rodzinami, które zgłosiły do ośrodków psychoterapeutycznych.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach, głos środowiska psychologów i psychoterapeutów (nie tylko pracujących z parami i rodzinami) jest konieczny, aby wytyczne były pomocne w codziennej praktyce – ankieta znajduje się https://sekcjadiagnozy.wordpress.com/2018/10/13/konsultacje-spoleczne-diagnoza-par-i-rodzin/

Ankieta będzie aktywna do końca listopada 2018 roku.

Wytyczne opracował Zespół Roboczy ds. Diagnozy Par i Rodzin Sekcji Diagnozy PTP we współpracy z Zarządem Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Standardy ogólne prowadzenia diagnozy dostępne na stronie Sekcji (https://sekcjadiagnozy.wordpress.com/standardy-diagnostyczne/)

Skład Zespołu:  Bartosz Zalewski (koordynator prac zespołu), Hanna Pinkowska-Zielińska, Bartosz Szymczyk, Joanna Krasuska, Maria Zapolska-Downar