Zarząd Główny PTP zaprasza do konsultacji projektu zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
Konsultacje Projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD444)

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
Minister Zdrowia zwrócił się do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego o wyrażenie stanowiska Towarzystwa w związku z projektowaną zmianą Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Uzasadnienie Ministerstwa dla projektowanej zmiany dostępne jest w pliku OSR.doc zamieszczonym w RCL TUTAJ.
Ze względu na różnorodność doświadczeń płynących z wykonywanej praktyki psychologicznej Członków PTP, jako Zarząd Główny chcielibyśmy, aby wszystkie stanowiska dotyczące aktów prawnych były faktycznie stanowiskiem całego Towarzystwa. Dlatego prosimy Państwa o wypowiedzenie się w sprawie projektowanych zmian za pomocą poniższego formularza. Dla ułatwienia pracy znajdą tam Państwo treść wcześniejszego brzmienia przepisu, proponowane przez Ministerstwo nowe brzmienie i możliwość ustosunkowania się do każdej projektowanej zmiany.
Jeżeli zdecydują Państwo, że chcą wnieść komentarz, zamieszczenie komentarza do przepisu będzie wymagalne. Przy komentowaniu prosimy:
  1. Przedstawiać konkretną propozycję tekstu, tak jak według Państwa powinien brzmieć w danym fragmencie;

  2. Do każdej wnoszonej przez Państwa propozycji napisać uzasadnienie.

Na Państwa uwagi czekamy do 31.12.br. Po tym terminie zostanie nam kilka dni na opracowanie ostatecznego stanowiska i przekazanie go Ministerstwu (termin na złożenie stanowiska naszego Towarzystwa mija 06.01.2023).
Serdecznie dziękujemy za Państwa zaangażowanie i dzielenie się swoim spojrzeniem w ważnych dla środowiska sprawach.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego