Szanowne Koleżanki i Koledzy,

na prośbę Wiceprzewodniczącej ZG PTP Jagwigi Łuczak-Wawrzyniak przesyłam Państwu informację o konsultacjach projektu Ministerstwa Zdrowia: Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030 (RD623).

Link do konsultacji społecznych:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12368306/12944026/12944027/dokument600142.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368306/katalog/12944026#12944026

Zwracamy się z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu
w terminie do 27 stycznia br. (ostateczny termin wysłania do MZ to 2 luty).

Uwagi proszę umieszczać w załączonej poniżej tabeli i przesyłać na adres: jadwiga.luczak-wawrzyniak@psych.org.pl