Kraków, dn. 20.03.2019 r.

W dn. 20 marca 2019 roku odbyła się konferencji szkoleniowa pt.: Przepisy RODO w pracy psychologa w Akademii Ignatianum w Krakowie zorganizowana przez Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Instytut Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie i Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce.

Adwokat dr Maciej Bocheński członek Krakowskiej Izby Adwokackiej przedstawił najważniejsze przepisy dotyczące RODO w działalności praktyków prowadzących głównie prywatne gabinety psychologiczne i psychoterapeutyczne. Następnie uczestniczy mogli zadawać prelegentowi pytania. Jak zwykle, wiele dylematów nie znalazło jednoznacznego rozwiązania. Tajemnica zawodowa i przepisy RODO przenikają się wzajemnie stawiając psychologów przed trudnymi decyzjami etycznymi, co czyni naszą działalność i w tym aspekcie nie lada wyzwaniem. Konferencja zakończyła się dyskusją w gronie uczestników poprowadzoną przez Przewodniczącą Oddziału Krakowskiego dr Annę Knobloch-Galę. Zachęcono do zapoznania się z nowym Kodeksem Etycznym Psychologa PTP, wydrukowanym przez Oddział Krakowski z okazji Międzynarodowego Dnia Psychologa 2019 oraz aktywnego włączenia się w przygotowywanie pod-kodeksów w poszczególnych obszarach praktyki psychologicznej. Zarząd Oddziału Krakowskiego zaprosił na już V Konferencję diagnostyczną współorganizowaną z Pracownią Testów Psychologicznych PTP na dzień 17 czerwca 2019 r.

Dziękujemy wszystkim za udział w szkoleniu.

Beata Wójtowicz
Zarząd Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją ze szkolenia (do celów niekomercyjnych): TUTAJ
oraz obejrzenia fotoreportażu z tego wydarzenia: TUTAJ