ZARZĄD ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO
I KOŁO PSYCHOLOGÓW DIAGNOSTOW przy OK PTP
wraz z
INSTYTUTEM PSYCHOLOGII STOSOWANEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
przy
PARTNERSTWIE MIASTA KRAKOWA

 mają zaszczyt zaprosić na konferencję hybrydową pt.

 REKOMENDACJE
DO DIAGNOZY POTRZEB PSYCHOLOGICZNYCH
DZIECI I MŁODZIEŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ
NA PRZYMUSOWEJ MIGRACJI Z UKRAINY

  21 czerwca 2022 roku

 KRAKÓW
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
sala nr 0.101/
Platforma: Microsoft Teams

 CEL KONFERENCJI

Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie standardów diagnozy dzieci i młodzieży znajdujących się na przymusowej migracji z Ukrainy ze szczególnym uwzględnieniem uczniów polskiej szkoły. Rekomendacje mają służyć wysokiej jakości opiniowania psychologicznego, aby czynniki mogące zakłócić proces diagnozy (tj. znajomość języka, doświadczenie traumy wojennej, problemy adaptacyjne, normalizacja testów) nie prowadziły do błędnego rozpoznania. Poznanie specyfiki orzekania i opiniowania na Ukrainie przybliży psychologom polskim procedury w kraju migrantów. We współpracy z prelegentami planujemy opracować materiały pokonferencyjne, które mogą być pomocą dla psychologów-praktyków zajmujących się diagnozą dzieci i młodzieży migrujących z Ukrainy, zwłaszcza na potrzeby edukacji.

 Organizatorzy merytoryczni:
Magdalena Nitecka i Beata Wójtowicz
Zarząd Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

  PROGRAM KONFERENCJI:

8.30-9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 9.15 Rozpoczęcie konferencji
dr Anna Knobloch-Gala, Przewodnicząca Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP
SESJA I Prowadzenie – Beata Wójtowicz
9.15 – 10.00 „Znaczenie kulturowej odmienności w diagnozie potrzeb dzieci i młodzieży migrujących z Ukrainy”
Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, Instytut Psychologii, Akademia Ignatianum w Krakowie
10.00 – 10.45 „Etapy adaptacji do sytuacji traumatycznej. Interwencja kryzysowa czy pomoc i diagnoza psychologiczna?”
Joanna Sielska, psycholog/interwent kryzysowy, superwizor PTP interwencji kryzysowej
10.45 – 11.00 Przerwa
SESJA II Prowadzenie – Elżbieta Szpakiewicz
11.00 – 11.45 „Rekomendacje do diagnozy psychologicznej dzieci migrantów – etyka, standardy, proponowane metody”
Beata Wójtowicz, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach, biegły sądowy psycholog w orzekaniu o niepełnosprawności dzieci i młodzieży
11.45 – 12.30 „Wykorzystanie polskich norm i testów w diagnozie dzieci i młodzieży z Ukrainy”
Diana Fecenec, dr Radosław Wujcik, Pracowania Testów Psychologicznych PTP
12.30 – 13.30 Przerwa obiadowa
SESJA III Prowadzenie – Beata Wójtowicz
13.30 – 14.15 „Opinie i orzeczenia dzieci ukraińskich. System wsparcia w szkole na Ukrainie”
Oksana Vasylivna Mynenko, psycholog IRC Urzędu Miasta Ostroga (Ukraina)Wiktoria Kondratyuk, psycholog dziecięcy, kierownik wydziału pomocy psychologicznej The National University of Ostroh Academy (Ukraina)
14.15 – 15.00 „Tłumacz – pośrednik między psychologiem a osobą badaną”
Katarzyna Janczewska-Arčon, psycholog/psychoterapeuta wielokulturowy
15.00 – 15.10 Przerwa
PANEL DYSKUSYJNY     Prowadzenie – Elżbieta Szpakiewicz
15.10 – 15.55 „Rekomendacje dla psychologów diagnozujących dzieci migrantów”
dr Krystian Barzykowski, Diana Fecenec i dr Radosław Wujcik, Katarzyna Janczewska-Arčon, Wiktoria Kondratyuk, dr Katarzyna Sitnik-Warchulska, Beata Wójtowicz
15.55 – 16.00 Zakończenie konferencji
dr Anna Knobloch-Gala, Przewodnicząca Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w programie.
Uwaga! Organizatorzy nie zapewniają cateringu!

Konferencja jest finansowana ze środków Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Prosimy o dokonanie dobrowolnej wpłaty na rzecz wsparcia działalności psychologów ukraińskich:
PL13124000013140533111120301
NGO “Skrzydła dla Rodziny”
КРИЛА ДЛЯ РОДИНИ ГО IBAN Code
https://www.facebook.com/family.wings.ukraine

Rachunek w euro
IBAN Code UA393052990000026009045002249
Account in the correspondent bank 400886700401 SWIFT
6231605145 SWIFT

„Psychology of health”
http://voloshin.top/ua/
https://www.facebook.com/HealthPsychologyU

DANE ORGANIZACYJNE:

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konferencji. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona możliwościami technicznymi oraz wielkością sali konferencyjnej.

Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego (zamieszczonego poniżej) na ekranie powinien pojawić się komunikat:
Formularz wysłany: Potwierdzamy przyjęcie zgłoszenia udziału w konferencji. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji są zamieszczone na stronie: https://ptp.krakow.pl/konferencja-rekomendacje/ Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: standardy2022@ptp.krakow.pl

Następnie na adres e-maila Uczestnika podany w formularzu zgłoszeniowym, powinno zostać wysłane potwierdzenie treści: Potwierdzamy przyjęcie zgłoszenia udziału w konferencji hybrydowej pt.: Rekomendacje do diagnozy potrzeb psychologicznych dzieci i młodzieży znajdujących się na przymusowej migracji z Ukrainy, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 roku. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji są zamieszczone na stronie: https://ptp.krakow.pl/konferencja-rekomendacje/ Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: standardy2022@ptp.krakow.pl

W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji prosimy o niezwłoczny kontakt z Organizatorami najpóźniej do 17 czerwca 2022 roku na adres: standardy2022@ptp.krakow.pl

O konferencji w mediach: TUTAJ

==================
Osoby Zarejestrowane:
Jeśli nie otrzymaliście Państwo do tej pory maila z linkiem, prawdopodobnie podaliscie nieprawidłowego maila. W takiej sytuacji prosimy o kontakt z organizatorami.
==============
Osoby NIEzarejestrowane:

Szanowni Państwo,
niestety nie ma już możliwości rejestracji na konferencję w trybie on-line na platformie Microsoft Teams.
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem biernym w konferencji zapraszamy na kanał YouTube Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ:
YT: https://www.youtube.com/watch?v=kesHbFzY3mA

Jako uczestnictwo bierne rozumiemy brak możliwości zadawania pytań Prelegentom i Panelistom oraz brak potwierdzenia uczestnictwa w konferencji w formie zaświadczenia.

Jednocześnie zachęcamy do przesyłania pytań na adres email: standardy2022@ptp.krakow.pl
Państwa pytania mogą zostać wykorzystane w trakcie przygotowywania materiałów pokonferencyjnych lub być inspiracją do zorganizowania kolejnej konferencji.

Osoby zainteresowane stacjonarnym uczestnictwem w konferencji prosimy o kontakt na adres email: standardy2022@ptp.krakow.pl