Zapraszamy na konferencję hybrydową pt.
REKOMENDACJE
DO DIAGNOZY POTRZEB PSYCHOLOGICZNYCH
DZIECI I MŁODZIEŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ
NA PRZYMUSOWEJ MIGRACJI Z UKRAINY
  21 czerwca 2022 roku

Informacje i zapisy na konferencję:
https://ptp.krakow.pl/konferencja-rekomendacje/