Szanowni Państwo,

w imieniu Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Akademickiego Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS z przyjemnością informujemy Państwa, że w dniach 14-15 września 2018 roku w Warszawie odbędzie się kolejna konferencja z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej”, która w tym roku w całości poświęcona będzie problematyce dzieci i młodzieży. Tytuł tegorocznej konferencji brzmi „ Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży – aspekty edukacyjne, kliniczne i sądowe”.

Konferencja adresowana  jest do psychologów praktyków zatrudnionych w:

o    oświacie (poradniach oraz szkołach),

o    służbie zdrowia (szpitalach, przychodniach, poradniach),

o   opiece społecznej,

o   organizacjach pozarządowych,

– pracujących na zlecenie wymiaru sprawiedliwości (w ramach opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów a także jako biegły z listy), a także

– prowadzących prywatną praktykę diagnostyczną i psychoterapeutyczną,

o psychologów akademickich, zainteresowanych dyskutowaniem współczesnych problemów diagnostycznych ze środowiskiem psychologów praktyków

o studentów psychologii, poszukujących aktualnej wiedzy z obszaru diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży, a także

o specjalistów nie-psychologów pracujących z dziećmi i młodzieżą, poszukujących użytecznej w praktyce wiedzy psychologicznej, przydatnej w pracy interdyscyplinarnych zespołów diagnostycznych.

Tematyka konferencji będzie skoncentrowana wokół takich zagadnień jak:

  • diagnoza psychologiczna w procesie rehabilitacji kompleksowej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
  • diagnoza psychologiczna w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i szkołach
  • diagnoza psychologiczna na zlecenie wymiaru sprawiedliwości
  • diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży w kontekście klinicznym

Podczas konferencji poruszać będziemy m.in. takie specyficzne zagadnienia jak:

  • dopasowanie strategii diagnozy do specyficznych problemów klinicznych oraz specyficznych właściwości diagnozowanego dziecka
  • planowaniei monitorowanie skuteczności oddziaływań pro-rozwojowych i por-zdrowotnych wobec dzieci i młodzieży
  • weryfikowalność informacji dotyczących dzieci i młodzieży gromadzonych przez psychologa diagnostę dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości, oraz
  • prawne uwarunkowania pracy diagnostycznej psychologa
  • środowiskowe prace nad standaryzacją działań diagnostycznych psychologa

Zapraszamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu!

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:

http://acpir.swps.pl/index.php/strefa-psychologa/262-diagniza-w-praktyce

Komitet Organizacyjny