Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), który ukazał się w dniu dzisiejszym (15.03.2020).
“Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W komunikacje czytamy: ” Centrala NFZ wskazuje na możliwość wykonywania i rozliczania porad lekarskich, realizowanych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenia uzależnień oraz program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności.”
Źródło: strona internetowa Narodowego Funduszu Zdrowia/ Aktualności Centrali
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7643.html?fbclid=IwAR2vxIYI6p49keNaNZ3IGAFtQsXXkzgiMcBkdav9kQM8EuJULkr8zN6aklw