W dn. 1 października 2020 roku został opracowany dokument: Szczegółowe przepisy etyczne dotyczące diagnozy psychologicznej II części Kodeksu Etycznego Psychologa PTP, który uwzględnia opinie środowiska psychologów zajmujących się diagnozowaniem w praktyce zawodowej oraz w obszarze naukowo-badawczym. Zespół ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP w składzie: Bogusława Bober-Płonka, Maja Filipiak, Władysław Jacek Paluchowski, Beata Pępkowska, Natalia Protoklitow-Lach, Anna Słysz, Adam Tarnowski, Ewa Wach, Beata Wójtowicz zakończył swoją działalność przekazując dokument do Zarządu Głównego PTP w celu dokonania korekty językowej i prawnej.

Praca Zespołu trwała z przerwami od sierpnia 2019 roku do lutego 2020 roku i bazowała na propozycji wypracowanej w dniu 25 marca 2018 roku przez Zespół Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP w składzie: Maja Filipiak, Władysław Jacek Paluchowski, Anna Słysz, Beata Wójtowicz. W dniu 29 lutego 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PTP w Warszawie przyjęło opracowaną przez Zespół ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP propozycję dokumentu jako pomocniczą do Kodeksu Etycznego Psychologa PTP z dn. 2 grudnia 2018 roku. Zespół zorganizował i przeprowadził ogólnopolskie konsultacje społeczne, które zostały zapowiedziane na krakowskiej konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Psychologa 2020 zorganizowanej z udziałem członków Zespołu. Konsultacje trwały 4 miesiące: od czerwca do końca września 2020 roku. Wyniki zostały opracowane przez profesora Władysława Jacka Paluchowskiego, a zaproponowane przez ankietowanych zmiany uwzględnione w dokumencie i zaakceptowane przez Zespół. Ankietowani uznali zdecydowaną większość artykułów za jasne, zrozumiałe oraz potrzebne w szczegółowych przepisach etycznych dotyczących obszaru diagnozy. Zaproponowano niewielkie modyfikacje w treści.

Historia powstania Szczegółowych przepisów etycznych dotyczących diagnozy psychologicznej II części Kodeksu Etycznego Psychologa PTP ukaże się wkrótce
na łamach naukowego czasopisma internetowego pt. Testy psychologiczne w praktyce i badaniach wydawanego przez Instytut Psychologii UAM w Poznaniu.

Dostępne: http://uampsych-testy.home.amu.edu.pl/biuletynpsychologiczny/about

Beata Wójtowicz
Koordynator Zespołu ds. kodeksu
w obszarze diagnozy PTP

Zapraszamy do zapoznania się tekstem dokumentu TUTAJ
Więcej informacji dotyczących wyników konsultacji społecznych TUTAJ