JUBILEUSZ 20-lecia
Instytutu Psychologii Stosowanej UJ
Termin: 6 grudnia 2019 r., godz. 10.00-18.00
Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
ul. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
sala. 0.103 (parter)

 

PROGRAM OBCHODÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA

10.00 – 10.15
Uroczyste powitanie – Dyrektor Instytutu, dr hab. B. Izydorczyk, prof. UJ
Przemówienia zaproszonych gości

10.15 – 11.30
 Wystąpienia dyrektorów IPS UJ:
10.15 – 10.40
dr hab. Dorota Kubacka-Jasiecka, prof. UJ i KAAFM
„Dlaczego psychologia stosowana?  W poszukiwaniu nowej tożsamości psychologa”

            10.40 – 11.00
dr hab. Tadeusz Marian Ostrowski, prof. KAAFM
„Z historii powstania kierunku i Instytutu Psychologii Stosowanej UJ”       

11.00 – 11.15
dr hab. Józef Maciuszek, prof. UJ
„Instytut Psychologii Stosowanej UJ na przełomie – od tradycji do nowoczesności”​

11.15 – 11.30
dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof. UJ
„Instytut Psychologii Stosowanej UJ w obliczu bieżących zmian, wyzwań i możliwości”​

11.30 – 12.00
Wykład otwarty
Prof. dr hab. Jerzy M. Brzeziński: „Jak zostać dobrym psychologiem”

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa
(poziom -1 WZiKS UJ)

CZĘŚĆ DRUGA

12.30 – 13.30
Wystąpienia Absolwentów Instytutu Psychologii Stosowanej UJ

13.30 – 14.30
Panel nt.: „Psychologia stosowana – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”
dr hab. Marta Białecka-Pikul, prof. UJ; dr Bogusława Bober-Płonka; dr Krzysztof Gerc,
dr Piotr Passowicz; dr hab. Antoni Wontorczyk, prof. UJ; dr Barbara Zawadzka;
Moderator – dr hab. B. Izydorczyk, prof. UJ

14.30 – 15.30 lunch
(poziom -1 WZiKS UJ)

CZĘŚĆ TRZECIA

15.30 – 17.30
Część artystyczna
Barbara Maciuszek (studentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy) – arie z repertuaru Stanisława Moniuszki, Jana Stefaniego i Franza Lehara
Dr Bartłomiej Mełges (były doktorant w Instytucie Psychologii Stosowanej WZiKS UJ) – utwory z repertuaru Claude’a Debussy’ego i Fryderyka Chopina
Julia Ingram (studentka Instytutu Psychologii Stosowanej UJ) – poezja śpiewana i piosenka aktorska

17.30 – 19.00
Rozmowy przy kawie…

Komitet honorowy:

Dyrekcja Instytutu Psychologii Stosowanej UJ
Prof. dr hab. Tadeusz Marek, przewodniczący Rady IPS
dr hab. Dorota Kubacka-Jasiecka, prof. UJ i KAAFM
dr hab. Grażyna Makiełło-Jarża
dr hab. Józef Maciuszek, prof. UJ
dr Aniela Kaczanowska
dr Anna Knobloch-Gala
dr Wanda Osikowska

Współorganizatorzy:

dr Iwona Sikorska
dr Bogusława Piasecka
Fundacja Studentów i Absolwentów UJ Bratniak
Polskie Towarzystwo Psychologiczne