ZARZĄD ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO
wraz z
INSTYTUTEM PSYCHOLOGII STOSOWANEJ UJ,
SZPITALEM UNIWERSYTECKIM UJ CM
oraz z KONSULTANTEM WOJEWÓDZKIM d.s. PSYCHOLOGII KLINICZNEJ
zapraszają w dniu 22 marca 2021 roku (poniedziałek) na

III KRAKOWSKĄ KONFERENCJĘ PSYCHOLOGII KLINICZNEJ –
PSYCHOLOGIA KLINICZNA W PRAKTYCE

DYNAMIKA ROZUMIENIA DIAGNOZY PSYCHOPATOLOGII PACJENTA
W PROCESIE PSYCHOTERAPII

KONFERENCJA ZOSTANIE ZORGANIZOWANA W TRYBIE ON-LINE NA PLATFORMIE ZOOM
(link zostanie wysłany na adresy mailowe Uczestników).

PROGRAM KONFERENCJI
Prowadzenie: dr n. hum. Mirosława Jawor –
Konsultant Wojewódzki ds. psychologii klinicznej

9.30 – udostępnienie linku do konferencji
9.45 – dr n. hum. Mirosława Jawor – Rozpoczęcie konferencji

Sesje 10.00 – 16.00

10.00 – 11.00 dr Zofia Szepczyńska – Problemy diagnostyczne pacjentów z FASD
(45 min + 15 min dyskusja)
11.00 – 12.00 mgr Iwona Kozłowska-Piwowarczyk – Zmiana objawowa i zmiana strukturalna w procesie systemowej terapii rodziny (45 min + 15 min dyskusja)
12.00 – 13.00 dr hab. Bernadetta Izydorczyk – Rozumienie diagnozy psychopatologii zaburzeń odżywiania w procesie psychoterapii (45 min + 15 min dyskusja)

13.00 – 14.00 PRZERWA

14.00 – 15.00 dr Mirosława Jawor, mgr Jolanta Ryniak – Rozwój struktury osobowości pacjentki uzależnionej a proces psychoterapii (45 min + 15 min dyskusja)
15.00 – 16.00 dr n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska – Kim jesteś? Diagnoza i terapia w okresie dzieciństwa i dorastania (45 min + 15 min dyskusja)

UWAGA: godziny konferencji mogą ulec zmianie
Osoby wcześniej zgłoszone i nowych chętnych prosimy o kontakt na adres mailowy: psychologiakliniczna@ptp.krakow.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!