Warszawa, dn. 29.03.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dn. 29 marca 2019 roku w Warszawie przedstawiciele Zarządu Oddziału Krakowskiego uczestniczyli w spotkaniu promocyjnym poświęconemu nowemu testowi psychologicznemu IDS-2 Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży.Autor testu, prof. Alexander Grob, przedstawił główne założenia Skal IDS-2. Podkreślił rozwojowe zalety metody pozwalające na pełne badanie dzieci i młodzieży, nie tylko w obszarze poziomu intelektualnego, ale także funkcji wykonawczych, kompetencji psychomotorycznych, społeczno-emocjonalnych i szkolnych oraz postaw wobec pracy. IDS-2 jest kontynuacją znanych już psychologom Skal IDS. Jednak aktualna wersja daje większe możliwości dzięki rozszerzonym przedziałom wieku (5;0-20;11) i zakresowi IQ (30-170), możliwości oceny stopnia niepełnosprawności. Mimo, iż pełne badanie Skalą IDS-2 może trwać nawet 4 godziny, to zaletą tego narzędzia jest diagnoza wybranych obszarów funkcjonowania niezależnie od siebie. Autorki polskiej adaptacji, prof. Anna Matczak i dr Aleksandra Jaworowska nakreśliły możliwości zastosowania testu w orzecznictwie i ocenie stopnia niepełnosprawności. Ocena mocnych i słabych stron badanych wydaje się być szczególnie cenną informacją w planowaniu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. W przyszłości ma powstać wersja dla osób niewidomych i niedowidzących. W Niemczech prowadzone są już badania normalizacyjne. W Polsce rozpoczną się być może pod koniec 2019 r.

Po oficjalnej części spotkania był czas na rozmowy w kuluarach z autorami Skali IDS -2. Nie zabrakło też urodzinowego tortu o smaku słonego karmelu. Miejmy nadzieję, że wkrótce Skale IDS-2 będą mogły być powszechnie używane przez diagnostów w Polsce. Choć nie da się ukryć, że największą barierą jest cena narzędzia. Liczymy jednak na zrozumienie pracodawców…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beata Wójtowicz
Zarząd Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z tego wydarzenia dostępnego TUTAJ.