Kraków dn. 13 grudnia 2019 roku

NASZA DZIAŁANOŚĆ SZKOLENIOWA w 2019 roku

 W roku 2019 Zarząd Oddziału Krakowskiego podjął szereg inicjatyw szkoleniowych skierowanych do naszych członków, niezrzeszonych w Towarzystwie psychologów oraz innych osób zainteresowanych psychologią. Działalność ta obejmowała organizację i współorganizację konferencji oraz szkoleń w celu rozwijania i popularyzacji psychologii zgodnie z wartościami humanistycznymi.

 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PSYCHOLOGA 2019 – cykliczna konferencja, która odbyła się w dn. 23 lutego 2019 roku: Nasze 100 lat – czyli psychologia po upadku Królestwa Galicji i Lodomerii. Z tej okazji Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP przygotował w formie drukowanej tekst nowego Kodeksu Etycznego Psychologa (uwalonego przez WZD PTP w dn. 2 grudnia 2018 r.).

  1. PRZEPISY RODO W PRACY PSYCHOLOGA – konferencja szkoleniowa, która odbyła się w dn. 20 marca 2019 roku współorganizowana z Instytutem Psychologii Akademii Ignatianum oraz Stowarzyszeniem Psychologów Sądowych w Polsce.
  2. V KRAKOWSKA KONFERENCJA DIAGNOSTYCZNA – cykliczna konferencja, która odbyła się w dn. 17 czerwca 2019 roku : Zastosowanie metod standardowych w rozwiązywaniu problemów diagnostycznych współorganizowana z Pracownią Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
  3. NOWE WYZWANIA W DIAGNOZIE PSYCHOLOGICZNEJ DLA POTRZEB EDUKACJI – szkolenie, które odbyło się w dn. 18 października 2019 roku współorganizowane z Zespołem Psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach.
  4. EUROPEJSKI CERTYFIKAT PSYCHOLOGA: Jak go uzyskać i w czym może pomóc ? – konferencja szkoleniowa, która odbyła się w dn. 24 października 2019 roku współorganizowana z NAC – Krajowa Komisja Akredytacyjna wraz z Instytutem Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie.
  5. WIELOKULTUROWOŚĆ W POLSKIEJ SZKOLE – uczniowie imigranci i reemigranci – konferencja, która odbyła się w dn. 2 grudnia 2019 roku współorganizowana z Bilingualism Matters w Krakowie i Instytutem Psychologii Akademii Ignatianum.
  6. JUBILEUSZ 20 – LECIA INSTYTUTU PSYCHOLOGII STOSOWANEJ WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE 1999-2019 – współorganizator wydarzenia, które odbyło się w dn. 6 grudnia 2019 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dostępną TUTAJ.

 

Zarząd Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego