Malwina Dankiewicz

Asystent w Zakładzie Psychologii Edukacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Członek Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w kadencji 2012-2015 i 2015-2018. Zainteresowania naukowe: psychologia agresji, snu i marzeń sennych, edukacji, poznawczo-behawioralna, pięcioczynnikowy model osobowości oraz problematyka pomiaru psychologicznego.

kontakt: malwina.dankiewicz [at] gmail.com