Magdalena Nitecka

Mgr psychologii UJ, pracuje w Poradni Psychologii Rozwojowej i Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, gdzie zajmuje się głównie diagnozą i pomocą psychologiczną. Bierze udział w projektach naukowych realizowanych przez Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii CM UJ.
Współprowadzi zajęcia ze studentami Instytutu Psychologii UJ w ramach kursu: Pomoc psychologiczna dziecku przewlekle choremu w praktyce. Uczestniczy w czteroletnim szkoleniu z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej. W Polskim Towarzystwie Psychologicznym od 2002 roku.
Była członkiem grupy założycielskiej Koła Młodych Psychologów przy Zarządzie Oddziału Krakowskiego PTP.
Obecnie trzecią kadencję w Zarządzie OK PTP pełni funkcję sekretarza ds. członkowskich.

 

Kontakt:  magdalena.nitecka@ptp.krakow.pl