dr Krystian Barzykowski

dr n. społ. w zakresie psychologii

Pracownik Instytutu Psychologii UJ.

Członek Laboratorium Aplikacyjnych Badań nad Pamięcią
(Applied Memory Research Laboratory)

Zajmuje się psychologią pamięci (w szczególności pamięcią autobiograficzną), diagnozą psychologiczną, psychologią międzykulturową oraz psychologią transportu.

Pomysłodawca i współautor pierwszego w Polsce podręcznika z zakresu diagnozy psychologicznej w kontekście wielokulturowości i wielojęzyczności (bezpośredni link do publikacji można znaleźć tutaj).

Od października 2009 r. Członek Oddziału Krakowskiego PTP.

Pełnił różnorodne funkcje w Oddziale, np.: Zastępcy Przewodniczącej OK PTP, Skarbnika OK PTP, Zastępcy Przewodniczącego Koła Młodych Psychologów, Przewodniczącego Koła Młodych Psychologów.

Redaktor Biuletynu OK PTP oraz Administrator strony internetowej.

 


Kontakt: krystian.barzykowski@onet.pl

strony www: http://www.psychologia.uj.edu.pl/index.php/site/pracownik/krystian_barzykowski

 

Applied Memory Research Laboratory