Beata Trojan

mgr psychologii UJ, mgr pedagogiki resocjalizacyjnej UJ, studia podyplomowe w zakresie socjoterapii
(Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) i studia podyplomowe z mediacji (Wydział Prawa i Administracji UJ)

Jest ekspertem wpisanym na listę MEN wchodzącym w skład Komisji Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych dla psychologów i pedagogów ubiegających się o awans zawodowy w oświacie. Posiada Certyfikat Konsultanta w zakresie psychologii klinicznej dziecka przyznany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (potwierdzający kompetencje do udzielania konsultacji i pomocy merytorycznej psychologom i zespołom pracującym z dziećmi i ich rodzinami). Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Krakowie.

Od kilku kadencji jest członkiem Zarządu OK PTP i zajmuje się organizacją konferencji dla psychologów pracujących w placówkach oświatowych.

W latach 2001-2003 i 2004-2006 była członkiem Zarządu Głównego PTP, w kadencjach 2007-2009, 2010-2012 i 2013-2015 była sędzią w I Instancji Sądu Koleżeńskiego PTP W kadencjach 2010-2012 i 2013-2015 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej I Instancji Sądu Koleżeńskiego PTP.

Obecnie uczestniczy jako przedstawiciel OK PTP w pracach Polskiej Rady Psychologów, która została powołana w 2010 r. przy Zarządzie Głównym PTP, do prac nad Ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

 


Kontakt: beata.trojan@ptp.krakow.pl